Je ve své podstatě velmi podobná jako elektronický podpis. Avšak elektronická značka podepisuje přímo právnickou osobu – v případě elektronického podpisu se musí vždy jednat o fyzickou osobu, která však může společnost zastupovat. Jedná se o obdobu firemního razítka. Elektronická značka může být používána automatizovaně pomocí software k tomu určených.

Zpět na slovník pojmů