Také známý jako „Elektronický podpis“, který zajišťuje pomocí kryptografických metod a dohledu nezávislé třetí strany (certifikační autorita) integritu a autenticitu dat. V české legislativě je označovaný termínem zaručený elektronický podpis.

Zpět na slovník pojmů