Datovou schránkou je zpravidla myšleno datové úložiště, které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci, fyzickými a právnickými osobami.

Zpět na slovník pojmů