Elektronické časové razítko (TS – Time Stamp) propojuje dokument, který je v elektronické podobě, s časovým okamžikem jeho vzniku. Tedy zaručuje, že konkrétní data v elektronické podobě nejpozději v daný časový okamžik existovala.

Zpět na slovník pojmů