• Uzavření smlouvy (certifikační autorita)
  • Podepisování emailů a dokumentů
  • Kvalifikovaný certifikát
  • Instalace elektronického podpisu
  • Nastavení elektronického podpisu PDF
  • Ověřování elektronického podpisu
  • Komunikace s daňovýcm portálem
  • Zahrnuje pouze jedno zařízení