• Příprava smluv pro certifikační agenturu
  • Nastavení portálu pro komunikaci se zdravotními pojišťovnami
  • Podepisování emailů a dokumentů
  • Kvalifikovaný certifikát
  • Instalace elektronického podpisu
  • Nastavení elektronického podpisu PDF
  • Ověřování pravosti elektronického podpisu
  • Komunikace s daňovým portálem
  • Zahrnuje pouze jedno zařízení