• Poradenství s recepčními programy
  • Oznamování pobytu cizinců Ubytda.18xlxs
  • Uzavření smlouvy (certifikační autoritou)
  • Podepisování emailů a dokumentů
  • Kvalifikovaný certifikát
  • Zřízení elektronického podpisu
  • Nastavení elektronického podpisu PDF
  • Ověřování elektronického podpisu
  • Komunikace s daňovýcm portálem
  • Zahrnuje pouze jedno zařízení