Špatně převedený certifikát

V loňském roce jsme se setkali s jednou z našich klientek v nesnázích, ohledně nastavení elektronického podpisu, dostala se totiž do velmi nepříjemné situace, které se by se dalo předejít. Klientka si původně pořídila elektronický podpis, který byl vygenerován v prostředí Windows XP. V průběhu platnosti certifikátu, 1 rok, se klientka rozhodla přejít na novější systém Windows 7. Její tehdejší IT odborník, jí převedl certifikát z Windows XP na nový počítač s Windows 7. Toto, je samozřejmě možné, ale certifikát musí projít konverzí skrz speciální program, pokud tak IT odborník neučiní, stává se elektronický podpis neplatný.

Když jsme problém začali řešit, zjistili jsme, že elektronický podpis nebyl korektně nainstalován, a tudíž ho certifikační agentura neuznávala jako platný. Klientce tak nastaly velmi vážné problémy, neboť jí soudy vracely elektronicky podepsaná podání. Dokonce problém zašel tak daleko, že klientka zmeškala důležité podání týkající se majetkového sporu. Neberte nastavení elektronického certifikátu (elektronický podpis) na lehkou váhu. Pokud máte otázky, neváhejte se nás na cokoliv zeptat.

TIP: Pokud budete měnit operační systém, certifikáty se nedají pouze překopírovat, ale musí se nechat nastavit znovu a překonvertovat. Doporučujeme využít k tomu profesionálů.

Zaheslování elektronického podpisu

Dnes se může elektronický podpis použít k vytvoření datové schránkypro komunikaci s úřadem ČSSZ, finančním úřadem nebo pro převod nemovitosti na katastrálním úřadu.Elektronický podpis se ták stává stejně důležitým podpisem jako je podpis klasický. Vlastník elektronického podpisu se při uzavření smlouvy s certifikační agenturou zavazuje k tomu, že bude mít elektronický podpis výhradně ve svém držení. Již v minulosti jsme se setkali s případy, kde došlo k odcizení elektronického podpisu. Představte si, k jakým škodám může dojít, pokud někdo získá schopnost dělat za Vás pravomocné rozhodnutí. Jeden klient byl zejména nadšen, když nám volal, že došlo k odcizení jeho počítače i s elektronickým podpisem. Ubezpečili jsme ho, že po našem nastavení není možné, aby někdo další operoval s jeho počítačem. Po zakoupení nového počítače, jsme nahráli zálohu z otisku disku, a klient tak ztratil pouze jeden práce a jediná újma byl odcizený hardware.

TIP: Nechte si nastavit hesla na elektronický podpis, jedná se o velmi citlivou záležitost.