Zřízení elektronického podpisu nebo datové schránky u vás v kanceláři

Datová schránka

balíček obsahuje:
 • Založení datové schránky
 • Aktivace a nastavení datové schránky
 • Práce s datovou schránkou
 • Komunikace s daňovým portálem
 • Komunikace s ČSSZ a finančním úřadem
 • Posílání datových poštovních zpráv

2.790,- Kč

Elektronický podpis

balíček obsahuje:
 • Uzavření smlouvy (certifikační autorita)
 • Podepisování emailů a dokumentů
 • Kvalifikovaný certifikát
 • Instalace elektronického podpisu
 • Nastavení elektronického podpisu PDF
 • Ověřování elektronického podpisu
 • Komunikace s daňovýcm portálem
 • Zahrnuje pouze jedno zařízení

3.290,- Kč

Kompletní nastavení

Toto nastavení je vhodné pro střední podniky, advokátní kanceláře nebo větší společnosti. Jedná se o kombinaci nastavení elektronického podpisu a datové schránky pro komunikaci se státní správou.

Operační systémy: Windows 7, 8, 8.1 & Windows 10 | Apple OS X | Android

balíček obsahuje:

5.490,- Kč

Nastavení na dálku, za pomoci programu TeamViewer

Datová schránka (online)

Nastavení datové schránky online je vhodné zejména pro živnostníky nebo společnosti, které nesídlí v Praze. Z pohodlí vašeho domova, nebo kanceláře se k vám připojí specializovaný technik, který vám nastaví datovou schránku tak, abyste mohli podávat například daňové přiznání nebo posílat datové zprávy.

Operační systémy: Windows 7,8,8.1 & Windows 10 | Apple OSx | Android

balíček obsahuje:
 • Založení datové schránky
 • Aktivace a nastavení datové schránky
 • Práce s datovou schránkou
 • Komunikace s daňovým portálem
 • Komunikace s ČSSZ a finančním úřadem

2.190,- Kč

Elektronický podpis (online)

Toto nastavení probíhá bez fyzické přítomnosti technika. Nastavení elektronického podpisu se provede virtuálně, kdy se technik vzdáleně připojí do vašeho počítače.

Operační systémy: Windows 7,8,8.1 & Windows 10 | Apple OSx | Android

balíček obsahuje:
 • Uzavření smlouvy (certifikační autoritou)
 • Podepisování emailů a dokumentů
 • Bezpečné uložení el.certifikátů
 • Nastavení digitálního podpisu PDF
 • Ověřování elektronických podpisů
 • Komunikace s daňovým portálem

2.490,- Kč

Kompletní nastavení (online)

Toto nastavení je vhodné pro střední podniky, advokátní kanceláře nebo větší společnosti. Jedná se o kombinaci zřízení elektronického podpisu a datové schránky pro komunikaci se státní správou. Celá služba probíhá zřízením na dálku, technik se připojí pomocí programu TeamViewer do vašeho počítače.

Operační systémy: Windows 7,8,8.1 & Windows 10 | Apple OSx | Android

balíček obsahuje:

4.950,- Kč

Elektronický podpis přímo na míru? U nás to není problém…

Elektronický podpis pro advokátní kanceláře

balíček obsahuje:

3.690,- Kč

Elektronický podpis pro hotely

balíček obsahuje:

3.690,- Kč

Elektronický podpis pro lékaře

balíček obsahuje:

3.290,- Kč

Školení

Školení na práci s datovými schránkami

balíček obsahuje:
 • Nastavení ukládání datových zpráv
 • Rozšířené přihlašování certifikátem nebo SMS
 • Nastavení notifikací datových zpráv
 • Rozšíření podle počtu uživatelů
 • Přijaté datové zprávy
 • Odeslané datové zprávy
 • Datová zpráva jako rekomando

2190,- Kč

Školení na práci s elektronickým podpisem

balíček obsahuje:
 • Zálohování elektronického podpisu
 • Exportování elektronického podpisu
 • Podepisování PDF a emailů

2190,- Kč