Elektronický podpis pro Hotely

V naší široké nabídce nalezente i elektronický podpis pro hotely a jiná ubytovací zařízení. Hotelům se elektronický podpis hodí zejména pro komunikaci s cizineckou policií. Jestli jste vlastníkem hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení, tak vám doporučujeme vyzkoušet si elektronicky podepisovat seznam se zahraničními hosty na cizineckou policii.

Elektronický podpis  pro Hotely, Hostely a jiná ubytovací zařízení.

U nás je jednoduché nechat si nastavit celý proces(od instalace až po testování), jedná se o pomětně jednoducý ale velmi účinný zákrok, kdy náš technik přijede přímo do vašeho hotelu, nebo jiného ubytovacího zařzení, a podle připraví vám smlouvy na zřízení elektronického podpisu dle zákona č. 227/2000 Sb.

Zároveň vám rádi pomůžeme s registrací ubytovacího zařízení u Cizinecké policie (získání IDUB a zkratky zařízení). Připravíme váš hotel na kompletní elektronickou komunikaci s vládními úřady tak, že již nebudete mít žádné problémy a tyto úkony zvládne jakýkoliv školený pracovník. (recepční)

Nastavení recepčního systému pro práci s elektronickým podpisem

Ať už pracujete s nejrůznějšími programy nebo rezervačnímy systémy, z 90% případů je pak možné exportovat seznam cizinců, který jednoduše předevedete do UNL formátu tabulky, a tu elektronicky podepíšete.

Pokud nemáte elektronický rezervační systém, který by vám umožnil export pro cizineckou policii, nemusíte se ničeho obávat, máme pro vás řešení přímo od cizinecké policie, která nabízí formulář pro ruční zadávání k exportu. Tento formulář je poměrně jednoduchý, převede tak seznam cizinců do formátu UNL a ten jednoduše elektronicky podepíšete a můžete zaslat na cizineckou policii.

Co budete potřebovat?

zřízení elektronického podpisu pro hotely nebo jiná ubytovací zařízení jsou zapotřebí následující dokumenty:

 • Počítač se systémem Windows či OS X (Apple) a s přístupem na Internet.
 • Recepční program nebo aplikaci Cizinecké policie pro pořizování seznamu cizinců a export tohoto seznamu do formátu UNL.
 • Přítomnost statutárního zástupce nebo osoby jím zplnomocněné k uzavření smlouvy s certifikační autoritou.
 • Přítomnost pověřené osoby čili osoby, jíž statutární zástupce pověřuje agendou firemních certifikátů.
 • Přítomnost žadatelů o certifikát, tzn. Zaměstnanců, kterým bude zřízen elektronický podpis.

Jak vypadá celý proces zřízení elektronického podpisu pro hotely?

 1. Pomůže vám s uzavřením smlouvy s certifikační autoritou a se zřízením elektronického podpisu dle zákona č. 227/2000 Sb.
 2. Pomůžeme vám s registrací ubytovacího zařízení u Cizinecké policie (získání IDUB a zkratky zařízení).
 3. Na základě IDUB a zkratky zařízení vám nastaví dodavatel vašeho recepčního systému export seznamu cizinců do formátu UNL. To je jediný formát, který Cizinecká policie elektronicky akceptuje. I zde pomůžeme s komunikací s tímto dodavatelem.
 4. Vyexportovaný seznam se pak zasílá elektronicky podepsaným mailem na stanovenou mailovou adresu Cizinecké policie. Nastavíme bezpečné používání elektronického podpisu a zaškolíme zaměstnance, kteří budou tuto činnost vykonávat.
 5. Pokud nemáte elektronický recepční systém, který by vám umožnil export seznamu cizinců pro Cizineckou policii, nemusíte se ničeho obávat. Pro tyto případy poskytuje Cizinecká policie aplikaci pro pořizování a kontrolu osobních údajů, které lze následně odesílat elektronicky podepsaným mailem. I s tímto procesem vám pomůžeme.

Elektronický podpis pro hotely

balíček obsahuje:
 • komunikace s cizineckou policií
 • oznamování pobytu cizinců
 • Registrace ubytovacího zařízení u Cizinecké policie
 • Asistence při úpravě recepčního programu

3.690,- Kč