Co je elektronický podpis

Elektronický certifikát (také známý jako elektronický podpis) … je digitální podpis, který zajišťuje pomocí šifrovacích metod a dohledu nezávislé třetí strany (certifikační autorita) nepopiratelnost původu dokumentů a digitálních dat a vlastní identifikaci v prostředí internetu. Používání elektronického podpisu je právně upraveno zákonem č. 227/2000 Sb. v platném znění a prováděcími vyhláškami.

TIP: Nastavte si Váš podpisový a přístupový certifikát pečlivě a pouze jednou. Nebudete pak ztrácet čas řešením nepodstatných problémů.

Elektronický podpis lze využít

… jako fyzická osoba ke komunikaci s úřady bez zbytečného a zdlouhavého cestování na místně příslušný úřad, bez dlouhých a nehybných front, bez čekání na ověření podpisu na přepážkách autorizačních míst. S elektronickým podpisem budete jednoduše komunikovat s příslušnými úřady z pohodlí domova.

… jako právnická osoba ke komunikaci například s finančním úřadem bez hektických a nekonečných front, bez cestování a bez dalších nákladů. Po zřízení elektronického podpisu budete moci podávat elektronicky například daňová přiznání, přehledy příjmů a výdajů, komunikovat s pojišťovnami, s ČSSZ, s daňovou správou i státními úřady. Ještě více času Vám jistojistě ušetří i zřízení datové schránky a její použití.

… zde jsou jednotlivé a praktické příklady využití elektronického podpisu:

 • Použití v datových schránkách
 • Přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění
 • Žádosti o sociální dávky
 • Podávání žádostí o dotace EU
 • Podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ
 • Přiznání k DPH
 • Elektronická komunikace se státní správou, krajskými a městskými úřady
 • Elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami
 • Podepisování faktur
 • Elektronický podpis PDF dokumentů
 • Elektronický podpis e-mailů

Je složité si elektronický podpis zřídit?

S námi je samotné používání elektronického podpisu je velice jednoduché a zvládne jej poravdu každý, kdo již někdy používal email nebo internet obecně. Samotné zřízení elektronického podpisu, pokud se vydáte vlastní cestou, je celkem technicky a časově náročná záležitost. A proto jsme tu! Rádi Vám pomůžeme a poradíme, díky naší nabídce zřízení elektronického podpisu, za Vás zařídíme veškeré “papírování” spojené se zřízením. Od Vás budeme požadovat pouze nutné minimum.

Definice elektronického podpisu a princip ověřování dokumentů

Elektronický podpis či certifikát je jedinečný řetězec unikátních znaků, který zaručeně a jednoznačné zajistí identitu autora. Může také obsahovat časové razítko, které jednoznačně a neměnně prokazuje datum a čas podepsání dokumentu srovnatelným způsobem a je srovnatelný jako ověření klasickým podpisem a notářsky ověřeným vlastnoručním podpisem. Dále rozlišujeme elektronickým podpis a elektronickou značkou. Zatímco podpis označuje fyzickou osobu, která jedná svým jménem, elektronická značka může označovat i právnickou osobu nebo organizační složku státu.

Podpis je vlastně jen jednou z mnoha aplikací asymetrické kryptografie, a základem je tedy zašifrování dokumentu osobním klíčem a jeho pozdější dešifrování veřejným klíčem. Tajný klíč a veřejný klíč si lze představit jako dvě velmi dlouhé řady textových znaků. Z praktických důvodů se místo celého dokumentu šifruje pouze jeho hash, neboli otisk a při vytváření hashe pro účely šifrování se používají takové algoritmy, že při změně textu dokumentu se musí nutně změnit i hash.

Nejprve se tedy vytvoří hash dokumentu – což je jeho částečný výtah vytvořený specializovaným algoritmem. Tento hash se poté zašifruje klíčem autora, čímž vznikne jeho zaručený podpis. Následné ověření podpisu pak spočívá v dešifrování hashe pomocí veřejného klíče autora, a to tak, že se provede nezávislý výpočet hashe dokumentu a obě hodnoty se porovnají. Pokud si jsou rovny, znamená to ověření podpisu a dokument je považován za důvěryhodný.

Uzavření smlouvy s certifikační agenturou

Uzavření smlouvy o elektronických službách PostSignum a předání žádosti o potřebné certifikáty.

 • Toto probíhá za Vaší přítomnosti a za naší asistence na poště, kde budete potřebovat:
  • Občanský průkaz.
  • V případě advokátních kanceláří originál osvědčení nebo potvrzení o zapsání do seznamu advokátů ČAK (tzv. průkaz advokáta, kde je IČ. Samozřejmě tento proces je doprovázen následnou instalací a zálohou certifikátů ihned po návratu z pošty!
 • Samozřejmě tento proces je dopravázen naásledující instalcí a zálohou certifikátů inhned po návratu z pošty.

Podepisování emailů a dokumentů

 • Nastavíme vám vašeho poštovního klienta (MS Otlook, Thunderbird nebo jiný) tak, abyste mohli pohodlně podepisovat emaily i případné přiložené dokumenty.
 • Například elektronicky podepsaný email bez korektně podepsáné přílohy nemá stejnou váhu jako elektronicky podepsaný email se správně podepsanou přílohou. Snadné ověřování elektronických podpisů jiných subjektů z hlediska jejich integrity, identifikace a nepopiratelnosti.

Kvalifikovaný certifikát

QCA Certifikát Pro autorizovanou konverzi advokáta (tisk ověřovací doložky).

 • Pro autorizovanou konverzi advokáta (tisk ověřovací doložky)
 • Pro elektronické podepisování emailů a souborů PDF.
 • Pro elektronickou komunikaci se serverem epodatelna.justice.cz, tzn. pro elektronická podání soudům (žaloby a platební rozkazy)
  • VCA Certifikát
  • Využijete pro přístup k serveru CzechPOINT@Office, kde vlastně budete autorizovanou konverzi provádět

Instalace certifikátů

Naše firma považuje zabezpečení Vašich certifikátů jako jeden z nejdůležitějších úkonů. Doporučujeme nainstalovat certifikáty ihned po návratu z pošty. Toto musí proběhnout na Vámi zvoleném počítači, jelikož se certifikáty spárují pouze s jedním počítačem. Dále je samozřejmě možné certifikáty exportovat a určit tak kdo bude mít přístup k podpisovým a přístupovým informacím.

Nebo si rovnou vyberte jednu z námi nabízených možností:

Elektronický podpis

balíček obsahuje:
 • Uzavření smlouvy (certifikační autorita)
 • Podepisování emailů a dokumentů
 • Kvalifikovaný certifikát
 • Instalace elektronického podpisu
 • Nastavení elektronického podpisu PDF
 • Ověřování elektronického podpisu
 • Komunikace s daňovýcm portálem
 • Zahrnuje pouze jedno zařízení

3.290,- Kč

Elektronický podpis (online)

Toto nastavení probíhá bez fyzické přítomnosti technika. Nastavení elektronického podpisu se provede virtuálně, kdy se technik vzdáleně připojí do vašeho počítače.

Operační systémy: Windows 7,8,8.1 & Windows 10 | Apple OSx | Android

balíček obsahuje:
 • Uzavření smlouvy (certifikační autoritou)
 • Podepisování emailů a dokumentů
 • Bezpečné uložení el.certifikátů
 • Nastavení digitálního podpisu PDF
 • Ověřování elektronických podpisů
 • Komunikace s daňovým portálem

2.490,- Kč

Kompletní nastavení

Toto nastavení je vhodné pro střední podniky, advokátní kanceláře nebo větší společnosti. Jedná se o kombinaci nastavení elektronického podpisu a datové schránky pro komunikaci se státní správou.

Operační systémy: Windows 7, 8, 8.1 & Windows 10 | Apple OS X | Android

balíček obsahuje:

5.490,- Kč

Kompletní nastavení (online)

Toto nastavení je vhodné pro střední podniky, advokátní kanceláře nebo větší společnosti. Jedná se o kombinaci zřízení elektronického podpisu a datové schránky pro komunikaci se státní správou. Celá služba probíhá zřízením na dálku, technik se připojí pomocí programu TeamViewer do vašeho počítače.

Operační systémy: Windows 7,8,8.1 & Windows 10 | Apple OSx | Android

balíček obsahuje:

4.950,- Kč