Datové schránky pro živnostníky

 • Příprava na elektronickou komunikaci s úřady, zejména na povinnou elektronickou komunikaci s ČSSZ.
 • Založení datové schránky pro komunikaci s úřady tak, aby bylo možné uplatňovat “fikci podpisu”, což umožňuje podání v elektronické podobě bez elektronického podpisu.
 • Zřízení elektronického podpisu pro elektronické podepisování emailů, souborů PDF (např. objednávek, faktur apod.) v jakémkoliv počítači, v tabletu či v mobilu.
 • Sdílení souborů, emailů, kontaktů a kalendářů mezi počítači, tablety, mobily i prostřednictvím Internetu (Cloud).
 • Automatické a bezpečné zálohování dat na pevných discích či na úložištích na Internetu (Cloud).

Důležitá Informace

 • Již od od 1. ledna 2013 mají OSVČ povinnost komunikovat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ, resp. OSSZ) v elektronické formě.
 • Seznam předepsaných tiskopisůkteré se mají podávat elektronicky:
  • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ daný rok
  • Oznámení o zahájení (nebo opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti
  • Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění
  • Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojištění
 • Vzhledem k nepřipravenosti OSVČ na tuto formu komunikace se stanovilo přechodné období, kdy je možné tyto tiskopisy podávat i písemně. Toto přechodné období zahrnovalo rok 2013 a nyní bylo pro OSVČ bez zaměstnanců prodlouženo i na rok 2014.
 • Pro OSVČ z výše uvedeného vyplývá nutnost pořídit si buď datovou schránku či elektronický podpis pro elektronické podání.
 • Podání přes elektronickou podatelnu ČSSZ není jednoduché. Vyžaduje u ČSSZ registraci oprávněného zástupce podávajícího subjektu a registraci jeho kvalifikovaného certifikátu. Je vhodné pro subjekty pravidelně a hojně komunikující s ČSSZ.
 • Pro OSVČ je nejvhodnější formou komunikace datová schránkaKaždá datová zpráva obsahuje elektronickou značku (podpis) ISDS a elektronické časové razítko. Proto není potřeba obsah datové zprávy elektronicky podepisovat.
 • Při výběru datové schránky je důležité si položit následující otázky:
  • Jaký typ datové schránky si mají OSVČ zřizovat? Schránku nepodnikající fyzické osoby (DS FO) nebo schránku podnikající fyzické osoby (DS PFO)? Co když už jednu z nich mají?
  • Je skutečně nutné mít vlastní datovou schránku, nebo lze využít i „cizí“ datovou schránku, např. rodinného příslušníka či známého?
  • Bude mi ČSSZ posílat (doručovat) také elektronicky do mé datové schránky?