Datové schránky pro lékaře a nemocnice

 • Příprava na elektronickou komunikaci s úřady, zejména na povinnou elektronickou komunikaci s ČSSZ (eNeschopenka).
 • Založení datové schránky pro komunikaci s úřady tak, aby bylo možné uplatňovat “fikci podpisu”, což umožňuje podání v elektronické podobě bez elektronického podpisu.
 • Zřízení elektronického podpisu pro elektronické podepisování emailů, souborů PDF (např. objednávek, faktur apod.) v jakémkoliv počítači, v tabletu či v mobilu.
 • Využití elektronického podpisu pro práci s portály zdravotních pojišťoven.
 • Sdílení souborů, emailů, kontaktů a kalendářů mezi počítači, tablety, mobily i prostřednictvím Internetu (Cloud).
 • Automatické a bezpečné zálohování dat na pevných discích či na úložištích na Internetu (Cloud).

Důležitá Informace

 • Již od od 1. ledna 2013 mají lékaři povinnost komunikovat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ, resp. OSSZ) v elektronické formě.
 • Předepsané tiskopisy, které se mají předávat elektronicky:
  • Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
  • Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • 10. září 2013 ministr práce a sociálních věcí odložil povinnou elektronickou komunikaci o dva roky.
 • Přesto pro lékaře z výše uvedeného vyplývá nutnost úpravy stávajících ordinačních programů pro elektronickou komunikaci s ČSSZ nebo na tuto komunikaci používat datovou schránku.
 • Pro elektronickou komunikaci s portály zdravotních pojišťoven postačí elektronický podpis.

Nevyhovuje Vám naše nabídka? Stačí nám zavolat, nebo napsat a rádi s Vámi prokonzultujeme možnosti řešení Vašich problémů