Datové schránky pro advokátní kanceláře

 • Advokáti mají mimo standartního využití datových schránek možnost vydávat autorizovanou konverzi dokumentů z listinné podoby do datové a obráceně.
 • Pro tuto autorizovanou konverzi jsou potřeba přístupové údaje k této službě, které advokátům vystavuje Ministerstvo vnitra na základě jejich žádostí České advokátní komoře.
 • Dále pro využívání autorizované konverze potřebuje každý advokát kvalifikovaný certifikát (pro podpis ověřovací doložky při konverzi) a komerční certifikát (pro přístup k serveru CzechPOINT@Office link-external, kde se celá konverze provádí).
 • Autorizovaná konverze prováděná advokátem umožní ke každému zkonvertovanému dokumentu, v listinné či elektronické podobě, přidělit advokátovu ověřovací doložku a tyto dokumenty jsou pak v této podobě nezpochybnitelné.
 • Kvalifikovaný certifikát lze také využívat pro elektronické podepisování emailové korespondence a souborů PDF.
 • Elektronický podpis je i podmínkou pro elektronická podání soudům prostřednictvím serveru epodatelna.justice.cz link-external. V této oblasti je hojně využíván elektronický platební rozkaz.
 • Možnost využívání aplikací Datová schránka“ a „Elektronický podpis“ v tabletech a mobilech.
 • Autorizovanou konverzi a elektronické podepisování je možné zřídit na libovolném počtu počítačů, tabletů a mobilů. Totéž se týká datové schránky.
 • Sdílení souborů, emailů, kontaktů a kalendářů mezi počítači, tablety, mobily i prostřednictvím Internetu (Cloud).
 • Automatické a bezpečné zálohování dat na pevných discích či na úložištích na Internetu (Cloud).

Důležitá Informace

 • Dne 1. 11. 2009 byl spuštěn Informační systém datových schránek (ISDS) do ostrého provozu na základě zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zřizovatelem ISDS je Ministerstvo vnitra ČR  link-externala jeho provozovatelem je Česká pošta s.p.
 • Od 1. července 2012 mají úřady povinnost používat datovou schránku při komunikaci s advokáty. Opačně to neplatí.
 • Každá datová zpráva obsahuje elektronickou značku (podpis) ISDS a elektronické časové razítko. Proto není potřeba obsah datové zprávy elektronicky podepisovat.
 • Elektronický podpis vychází ze zákona č. 227/2000 Sb. Lze jej používat pro podpis emailů, souborů, webových formulářů a musí splnit následující:
 • Ověření autenticity podepisující osoby (identifikace osoby), tzn. že zprávu podepsala pouze osoba vlastnící privátní klíč.
 • Ověření odpovědnosti odesílatele, tzn. že pouze držitel privátního klíče mohl vytvořit danou zprávu.
 • Ověření integrity zprávy, tzn. že zpráva nebyla v době mezi vytvořením elektronického podpisu a jeho ověřením modifikována.
 • Konverzí se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu datového nebo úplné převedení dokumentu datového do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.
 • Ověřovací doložka u konverze potvrzuje, že dokument, který konverzí vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl.

Zabezpečení

Zajišťujeme funkčnost počítačů a ochranu dat před všemi možnými negativními vlivy. Jedná se o nadstandardní servis z pohledu zpracování. Nabízíme totiž daleko víc než pouhé nainstalování antivirového programu. Neinstalujte si zbytečné „spyboty“ nebo „zrychlovače“ chodu počítače. Většina ověřených programů, které poskytují podobné nebo lepší služby najdete v základním nastavení operačních systémů (Windows a MacOS).

Koupením antivirového programu ještě není vaše kancelář chráněna. My Vám ukážeme, jakými dalšími způsoby se dají chránit vaše data, emaily nebo datová schránka.

Zálohování

Postaráme se o to aby Vaše kancelář byla soběstačná. Nastavíme Vám automatické aktualizace, ale pouze jen ty nutné. Je totiž důležité si umět vybrat, které jsou potřebné a co vlastně dělají. Dále Vám můžeme nastavit autmatickou zálohu dat, kdyby se Vám pak cokoliv stalo s počítačem, budete mít všechny soubory pečlivě uschovány. 

Prověření konfigurace počítače

Zkontrolujeme Vám dosavadní nastavení počítače a upravíme Vám veškeré nesrovnalosti. Na požádání Vám můžeme vytvořit zálohu systému, takže kdyby se cokoliv stalo s počítačem, stačí jen 30 minut práce a vše je tak jak bylo.

Instalace vhodného antivirového programu

Nainstalujeme Vám program podle Vaší potřeby. Vždy se nemusí za programy platit, na trhu jsou plně dostačující programy zdarma.

Správa licencí

Zjistíme jaké licence (sériová čísla) používáte k všem programům a systému Windows. Nemusíte se tak obávat ztráty originálního instalačního CD a DVD. Vše Vám dáme do pořádku a budete mít pouze jeden dokument, který bude obsahovat všechny důležité informace.

Synchronizace a sdílení

Postaráme se o to aby Vaše kancelář byla přesně tam kde ji právě potřebujete, to znamená všude. Není problém nastavit práci přes cloud, vysvětlíme Vám jak cloud funguje a co od něj můžete očekávat. Budete tak mít jednoduchý přístup ke svým souborům a dokumentům z kanceláře, z domova a z Vašeho mobilního telefonu.

Nadstandardní zabezpečení

Tato služba se týká zejména firem, které mají zájem o dokonalou ochranu informací. Pokud máte citlivé informace a jde Vám o jejich 100% ochranu, pak jste zde na správném místě.

Šifrování emailu

Tato služba je pro advokáty, kteří komunikují citlivé informace a mají zájem o šifrování dat. Pokud máte zájem o diskrétnost, pak je tato služba přesně pro Vás. Jedná se o ochranu informací a veškeré další informace o této službě jsou důvěrné a řeší se s klientem podle požadavků.

Otisk disku

Namísto jednotlivého zálohování Vašich souborů, Vám nabízíme celkový otisk pevného disku. Po dohodě zakoupíme pevný disk (doporučujeme technologii SDD), na který Vám jednorázově otiskneme současný stav počítače. V případě, že se Vám cokoliv stane s počítačem, vrátíme Vám ho přesně do stavu, v jakém byl otisknut. Dalo by se říci, že pro Váš počítač se tím zastaví čas. Tzv. image toho počítače pak můžete třeba zamknout do trezoru a vždy budete mít možnost vrátit si ho do původního stavu.

Mazací software

Máte-li soubory, kterých byste se chtěli zbavit, nestačí je pouze vymazat a pak vysypat koš. Tyto soubory Vám průměrný IT specialista jednoduše obnoví. Existují ovšem externí programy, které vám umožní nenávratně se zbavit jakéhokoliv souboru. Bližší informace po vstupní konzultaci.

Zamčení pevného disku

Normální heslo pro přihlášení do Windows nechrání Váš pevný disk jako celek. Nabízíme ochranu, která funguje přímo jako zámek Vašeho pevného disku.

Zabezpečení mobilní komunikace proti odposlechu

V době moderní technologie je dost jednoduché pořídit si GSM interceptor (tzv. Agáta), což umožní komukoliv sledovat Vaši komunikaci. V ČR existuje 7 subjektů, které si mohou odposlech legálně zařídit. Ročně je v ČR nařízeno pře 30 000 legálních odposlechů. Pokud považujete Vaší komunikaci za citlivou a měli byste zájem o její 100% bezpečnost tak jste zde správně. Spolupracujeme s předními dodavateli zabývající se profesionálním řešení pro šifrování mobilní a elektronické komunikace, vše nastavíme podle Vašich potřeb. Naším partnerem pro tuto službu je www.spyshops.cz link-external, který nabízí šifrovací telefony link-external a další řešení pro šifrování komunikace link-external.